Céljaink

  • A tagok összefogása, klubnapok szervezése, közös kirándulások, ismeretterjesztő előadások tartása.
  • A lelki fejlődés értékeinek közvetítése.
  • Oktatási, kulturális, sport programok szervezése.
  • Kapcsolattartás más civil szervezetekkel.
  • A tagok érdekeinek védelme és érdekképviseletük ellátása.

Miért hoztuk létre ezt az egyesületet?
Az Everness Fesztivál szeretne, a korábbi éveknél minőségibb és jobb feltételeket teremteni önkénteseinek. Szeretne hosszútávú, gyümölcsöző kapcsolatot létrehozni visszatérő önkénteseivel. Szeretné az önkéntes tevékenységet népszerűsíteni, az önkéntesek képzéséhez hozzájárulni. Az önkénteseknek egyre több, a modern önkéntesség kategóriájába tartozó lehetőséget elérhetővé tenni.

Mi a modern önkéntesség?
A hagyományos önkéntességhez hasonlóan: “…olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára…” Mindezek mellett minden önkéntes részesül többféle, nem anyagi ellenszolgáltatásban, például étkezés, ruházat, belépőjegyek. A tevékenység nem csak egyirányú, hanem a kölcsönös (nem feltétlenül anyagi) előnyökön és hasznokon alapszik.

Milyen előnyökről és hasznokról van szó?
Felismerve a kreatív és konstruktív szabadidő jelentőségét, másként tekintünk a szabadidőre: olyanként, ami lehetőséget kínál bizonyos célok megvalósítására, mint például a személyiségfejlesztés, a közösségépítés, fiatalok szocializációja, oktatása, nevelése, hogy később közösségük aktív tagjaivá váljanak. A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások viselik helyettük, mégis szert tehetnek szakmai gyakorlatra. A nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés és az elszegényedés elkerülésének lehetősége jelenthet vonzást. Ugyanakkor minden korosztály minimális anyagi ráfordítással vagy anélkül, néhány óra befektetésével, nagy értékű képzési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket érhet el. Mindemellett az egyén belső fejlődési szintjének megfelelő új kapcsolatokra, barátokra tehet szert és hasonló gondolkodású társaságban töltheti ezt az időt.